Zakat Pertanian

Ketentuan :
Mencapai nishab 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok
Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah
Zakat Pertanian dikeluarkan setiap masa panen

Cara Menghitung :
Jika diairi dengan air hujan (sawah tadah hujan), sungai atau mata air, maka kadar zakatnya sebesar 10%
Jika diairi dengan cara disiram atau irigasi, maka kadar zakatnya sebesar 5%